České ošetřovatelství 1 - Koncepce českého ošetřovatelství

Ošetřovatelství zahrnuje tyto základní obory: Všeobecné ošetřovatelství – zabývá se teoretickými východisky ošetřovatelství jako vědního oboru. V obecné rovině sleduje ošetřovatelský proces z teoretického hlediska a praktickou aplikací, problémy managementu a profesionální přípravu. Dějiny ošetřovatelství – se u nás začaly formovat společně s Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech (navazující magisterské studium) , Ergoterapie , Fyzioterapie , Ošetřovatelství, Ošetřovatelství, Porodní asistentka , Radiologický asistent , Specializace ve zdravotnictví , Všeobecná sestra , Všeobecná sestra , Zdravotní laborant , Zdravotnický management (5346R007 Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví Mezi základní humanistické modely lze zařadit koncepční model Moderní ošetřovatelství, který byl vytvořen až v druhé polovině 20. století a teoreticky zapracoval a sumarizoval poznatky, která za svého života sepsala Florance Nightingale. Model se primárně zaměřuje na úpravu prostředí jedince. Dalším charakteristickým zástupcem humanistických koncepcí je Teorie Základy ošetřovatelství . Kurz základních dovedností pro realizaci dobrovolnické činnosti ve zdravotnických a sociálních služeb. Kurz reaguje na druhou vlnu pandemie COVID-19 a jeho cílem je připravit dobrovolníky, kteří nemají zdravotnické a sociální vzdělání tak, aby byli schopni po rychlém a základním zaškolení pomáhat s nezbytnými činnostmi ve Základní principy humanismu tvoří vlastní podstatu ošetřovatelství. Ten, kdo se s těmito principy ztotožňuje, může být dobrou sestrou a může zároveň ve své profesi nacházet uspokojení. Další filozofický směr, ze kterého vychází dnešní ošetřovatelství, je

[index] [17429] [13996] [8368] [3700] [8448] [4829] [12785] [10310] [24322] [9848]

#